Drauge galime nuveikti daugiau savo planetos labui

Mes pasiekėme, kad mūsų veikla visai neterštų aplinkos anglies dvideginiu, ir pradėjome naudoti elektrą vien iš atsinaujinančių šaltinių.¹ O dabar siekiame skatinti tvarią prekybą ir remiame neatidėliotinus klimato kaitos suvaldymo veiksmus bei perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.