• „Visa“ socialinio poveikio iniciatyvos

    „Visa“ yra įsipareigojusi skatinti įtraukų, teisingą ir tvarų ekonomikos augimą, leidžiantį klestėti visiems ir visur.

Norime, kad klestėtų visi ir visur

Veikla socialinio poveikio srityje yra „Visa“ įsipareigojimo prisidėti prie įtraukaus, teisingo ir tvaraus augimo visiems ir visur dalis. Didžiausią dėmesį skiriame iniciatyvų, veikiančių mūsų plačiame tinkle, produktais, finansiniais ištekliais ir kolektyvine patirtimi bei atsidavimu savo darbuotojams, plėtojimui, kad pasiektume skurdžiausius visuomenės narius ir suteiktume jiems galimybę pasinaudoti ištekliais, kurie gali prisidėti prie jų ekonominės gerovės, verslo ir bendruomenių augimo.

Smulkusis verslas

50 M

Apsiimame iki 2023-ųjų skaitmenizuoti 50 milijonų smulkiojo ir mikro verslo visame pasaulyje – tai yra tik dalis mūsų pastangų didinant skaitmeninį lygiateisiškumą.

Lygybė ir įtrauktis

500 M

Pasiekėme savo tikslą 500 milijonų žmonių, neturinčių galimybės naudotis bankinėmis sistemomis, suteikti prieigą prie skaitmeninių mokėjimų paskyrų iki 2020 metų ir toliau tęsiame darbą šioje srityje.

Bendruomenė

85 %

85 % mūsų darbuotojų dalyvavo „Visa“ programose ir prisidėjo prie labdaringos veiklos bendruomenėse jau 2021-aisiais finansiniais metais.


Populiariausios programos ir partnerystės


Svarus darbuotojų indėlis

„Visa“ skatina ir palaiko darbuotojų iniciatyvą prisidėti prie socialinio poveikio juos įkvepiančiais būdais – tai gali būti savanorystė, aukojimas ar parama sunkiau gyvenantiems žmonėms ir bendruomenėms.

„Visa“ fondas