Mūsų investicijos

Visiems ir visur suteikiame daugiau žinių ir įgūdžių lavinimo priemonių, kad visi turėtų vienodas galimybes naudotis patikimais ir patogiais pinigų pervedimo būdais.

Mūsų pasaulinės bendradarbiaujančios visuomenės partneriai


Svarus darbuotojų indėlis

„Visa“ skatina ir palaiko darbuotojų iniciatyvą prisidėti prie socialinio poveikio juos įkvepiančiais būdais – tai gali būti savanorystė, aukojimas ar parama sunkiau gyvenantiems žmonėms ir bendruomenėms.

Laisvas laikas savanorystei

Darbuotojai gauna 16 valandų savanorystei.

Mentorystės ir paskolų programos

Mūsų darbuotojai padeda vykdyti smulkiojo verslo mentorystės ir „Kiva“ paskolų programas

„Dollars for Doers“

Per valandą savanoriško darbo darbuotojai uždirba 10 USD, kuriuos aukoja labdarai.


Išmatuojamo gėrio teikimas

Smulkusis ir mikro verslas

50 M

Apsiimame iki 2023-ųjų skaitmenizuoti 50 milijonų smulkiojo ir mikro verslo visame pasaulyje – tai tik dalis mūsų pastangų didinant skaitmeninį lygiateisiškumą.

Lygybė ir įtrauktis

500 M

Pasiekėme savo tikslą 500 milijonų žmonių, neturinčių galimybės naudotis bankinėmis sistemomis, suteikti prieigą prie skaitmeninių mokėjimų paskyrų iki 2020 metų ir toliau tęsiame darbą šioje srityje.

Bendruomenė

80 %

80 % mūsų darbuotojų dalyvavo „Visa“ programose ir prisidėjo prie labdaringos veiklos bendruomenėse 2022 metais*.

* Duomenys įvertinti 2022 finansiniais metais (FY22), kurie trunka nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Atraskite „Visa“ fondą

„Visa“ fondas siekia remti įtraukią ekonomiką, kurioje gali klestėti visi ir visur.