Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Pasiaukojamas pilietiškumas

Pagalba gerinant gyvenimo sąlygas ir stiprinant bendruomenes

Pilietiškumas

Esame įsipareigoję būti socialiai atsakinga bendrovė visame pasaulyje. Padedame užklupus bėdai ir dirbame, kad užtikrintume vietos bendruomenių sveikatą ir gerbūvį.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.