Planuojate kelionę? Keliaudami naudokitės „Visa“ paslaugomis

Kelionėje „Visa“ užtikrina saugumą ir patogumą

Kelionės apsauga

Patarimai saugiai kelionei, kad ir kur vyktumėte.
how to use credit card
Kayaks on beach with person setting up tent in bright sunlight.

Priemonės kelionėje

Keliaukite be jokių rūpesčių

„Visa“ kelionės čekiai

Kelionėje saugiau už grynuosius

Kelionių ir skubiosios pagalbos paslaugos

Visi kortelių „Visa Signature“ ir „Visa TravelMoney“ savininkai gali naudotis šia informacijos nukreipimo paslauga visame pasaulyje.

Kelionių patarimai

Laikykitės šių paprastų patarimų, kad kelionėje išnaudotumėte visas „Visa“ kortelės teikiamas galimybes.

Pasaulinė bankomatų paieškos sistema

Suraskite artimiausius arba jūsų kelionės vietoje esančius bankomatus

Pasaulinis paslaugų pagalbos centras

Dėl kortelės teikiamų paslaugų galite kreiptis į „Visa“ būdami bet kurioje pasaulio vietoje.