Man seated at café counter checking his phone.

Pagalba pasiekiama telefonu

Visi „Visa“ kortelių savininkai gali pranešti apie pamestą arba pavogtą kortelę

Blokuokite savo kortelę

„Visa“ atstovas nedelsdamas užblokuos Jūsų kortelę (jeigu nurodytas kortelės numeris) ir praneš Jūsų bankui.

Gaukite naują kortelę

„Visa“ bendradarbiaus su Jūsų banku, kad kuo greičiau pakeistų Jūsų kortelę ir atsiųstų ją į bet kurią pasaulio vietą per 24–72 valandas.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Skambinkite bet kada

Nemokamais telefono numeriais atsiliepiama visą parą, be išeiginių. Galima susikalbėti įvairiomis kalbomis.