Man seated at café counter checking his phone.

Pagalba suteikiama telefonu

Visi „Visa“ kortelių turėtojai gali pranešti apie pamestą arba pavogtą kortelę.

Pranešti apie pamestą ar pavogtą kortelę paprasta

Kad ir kur būtumėte, operatoriai visada pasirengę. Peržiūrėti visus nemokamų linijų numerius

Užblokuokite savo kortelę

„Visa“ atstovas užblokuos jūsų kortelę (jei žinomas kortelės numeris) ir nedelsdamas apie tai praneš jūsų bankui.

Gaukite naują kortelę

„Visa“, bendradarbiaudama su jūsų banku, gali pagreitinti kortelės pakeitimą ir išsiųsti ją į bet kurią pasaulio vietą per 24–72 valandas.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Skambinkite bet kuriuo metu

Nemokamais telefono numeriais galima skambinti visą parą, septynias dienas per savaitę. Galima susikalbėti daugybe kalbų.

Neatidėliotinas kortelės keitimas ir neatidėliotinas grynųjų pinigų išmokėjimas