Man seated at café counter checking his phone.

Pagalba pasiekiama telefonu

Visi „Visa“ kortelių savininkai gali pranešti apie pamestą arba pavogtą kortelę

An illustration of a globe with a geolocation symbol on top.

Blokuokite savo kortelę

„Visa“ atstovas nedelsdamas užblokuos Jūsų kortelę (jeigu nurodytas kortelės numeris) ir praneš Jūsų bankui.

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Gaukite naują kortelę

„Visa“ bendradarbiaus su Jūsų banku, kad kuo greičiau pakeistų Jūsų kortelę ir atsiųstų ją į bet kurią pasaulio vietą per 24–72 valandas.

Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Skambinkite bet kada

Nemokamais telefono numeriais atsiliepiama visą parą, be išeiginių. Galima susikalbėti įvairiomis kalbomis.


woman on the phone